KLUBBAR VI ÄR MED I:
SVENSKA KENNEL KLUBBEN  
http://www.skk.se/
SVENSKA SHETLAND SHEEPDOG KLUBBEN   http://www.sssk.org/
SVENSK SPECIALKLUBB FÖR TIBETANSK SPANIEL   http://www.tibetanskspaniel.com/
LA ÖST, SVENSK SPECIALKLUBB FÖR TIBETANSK SPANIEL   http://www.sstsost.se/